top of page

Ośrodek Szkolenia Komandos

Siedziba Ośrodka Szkolenia – Osiedle Złotej Jesieni 2,
ul. Obrońców Krzyża – pokoje 3, 5, sala wykładowa 45

Ośrodek Szkolenia Komandos jest wyspecjalizowaną agendą szkoleniową działającą od 1992 roku w obszarze bezpieczeństwa na terenie całego kraju.

W początkowym okresie funkcjonowania firmy – w latach 1992 – 1998, działalność szkoleniowa koncentrowała się głównie na przygotowaniu pracowników do wykonywania zawodu pracownika ochrony, doskonaleniu ich wiedzy i umiejętności zwłaszcza strzeleckich i techniki interwencji. Prowadzono również szkolenia dla pracowników banków i Poczty Polskiej.

W 1998 r. firma utworzyła placówkę oświatową o nazwie “Szkoła Pracowników Ochrony” ukierunkowaną na prowadzenie kursów na licencję pracownika ochrony fizycznej i szkoleń doskonalących z problematyki bezpieczeństwa. Zachodzące na rynku zmiany spowodowały potrzebę utworzenia nowej, niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W miejscu Szkoły Pracowników Ochrony powstał Ośrodek Szkolenia KOMANDOS. 

Zależnie od potrzeb Ośrodek kształci, dokształca i prowadzi kursy doskonalenia zawodowego w formie stacjonarnej, zaocznie w systemie dziennym i wieczorowym dla firm oraz osób fizycznych.

Ośrodek aktualnie realizuje następujące kierunki kształcenia: 

 • Kursy na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia,

 • Kursy uzupełniające dla pracownika ochrony fizycznej osób i mienia,

 • Kursy na licencję detektywa,

 • Kursy montażu i obsługi technicznych środków zabezpieczenia mienia - dla kandydatów na kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, 

 • Szkolenia z zakresu zagrożeń, bezpieczeństwa i prewencji zagrożeń terrorystycznych,

 • Szkolenia okresowe BHP,

 • Kursy certyfikowane z zakresu ratownictwa medycznego, 

 • Kursy ratownictwa na polu walki TCCC,

 • Kursy podstawowych czynności resuscytacji z użyciem automatycznego defibrylatora,

 • Szkolenia i treningi strzeleckie (statyczne, dynamiczne, z wykorzystaniem trenażerów laserowych),

 • Taktyka i techniki interwencji z wykorzystaniem Karate/Krav Maga/Jiujitsu/Kobudo,

 • Organizujemy imprezy integracyjne,

 • Inne kursy i szkolenia w zależności od zapotrzebowania klientów,

Ośrodek jest sprawnie działającą instytucją. Posiada bardzo dobrze ocenianą kadrę dydaktyczną co potwierdza najwyższa zdawalność dopuszczenia na broń oraz otrzymane referencje. W okresie swojego istnienia przeszkoliliśmy na potrzeby rynku usług ochrony ponad 5000 osób i zrealizowaliśmy ponad półtora tysiąca szkoleń i treningów doskonalących zleconych przez różne firmy i instytucje na terenie całego kraju szkoląc ponad 30000 osób.

Z powodzeniem zrealizowaliśmy kilka projektów szkoleniowych dotowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Nasi klienci to wiodące firmy oraz instytucje państwowe, co potwierdzają listy referencyjne m.in.

 1. Bahlsen

 2. Fundacja Orlen Dar Serca

 3. PKN Orlen

 4. JW 1966

 5. JW 3811

 6. JW 4724

 7. 6 Brygada Desantowo Szturmowa

 8. Żandarmeria Wojskowa

 9. Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej

 10. Komendy Wojewódzkie Policji

 11. Straż Miejska w Krakowie

 12. Poszukiwania Nafty i Gazu 

 13. Orbis

 14. Poczta Polska

 15. Siemens

 16. Urząd Miasta Kraków

 17. Wielkopolski Urząd Wojewódzki

 18. Szpital Dietla

 19. Polska Rada Resuscytacji

 20. Zamek Królewski na Wawelu

 21. Bank Fortis

 22. Banki Spółdzielcze

bottom of page