top of page

Ogólnopolskie Centrum Ratownictwa Komandos

Ogólnopolskie Centrum Ratownictwa Komandos realizuje nasz sztandarowy projekt szkoleniowy mający na celu przekazanie społeczeństwu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w jaki sposób skutecznie udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, zwracając równocześnie uwagę na bezpieczeństwo udzielającego pomocy, poszkodowanego oraz świadków zdarzenia. 

Naszym celem jest także podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego - ratowników, pielęgniarek, czy lekarzy oraz żołnierzy, policji i innych służb mundurowych

 

Swoją pozycję na rynku usług szkoleniowych wypracowaliśmy realizując szkolenia i kursy poprzez współpracę z  Polską Radą Resuscytacji wg wytycznych Europejskiej rady Resusytacji, Polskim Towarzystwem Medycyny Ratunkowej a także Zakładem Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Prowadzimy kursy i szkolenia dla osób indywidualnych, firm oraz służb mundurowych na terenie całego kraju.

•    Kursy certyfikowane z zakresu ratownictwa medycznego.

•    Kursy ratownictwa na polu walki TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

•    Kursy udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

•    Kursy podstawowych czynności resuscytacyjnych z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

•    Szkolenia i treningi strzeleckie oraz z samoobrony i technik interwencji/Karate/Jiujitsu/Krav Maga.

•    Pokazy ratownictwa.

Przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń z których najważniejsze to:

 1. Kurs pomocy przedmedycznej dla funkcjonariuszy komend wojewódzkich Policji.

 2. Kurs pomocy przedmedycznej dla pracowników Poczty Polskiej.

 3. Kurs pomocy przedmedycznej dla pracowników PKN Orlen.

 4. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o.

 5. Kurs pierwszej pomocy dla Żołnierzy 6 Brygady Desantowo Szturmowej w Krakowie.

 6. Kurs pomocy przedmedycznej dla Pracowników Zamku Królewskiego na Wawelu.

 7. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wydziału Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 8. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firm ochrony w ramach Programu „Bezpieczny Kraków”.

 9. Kurs pierwszej pomocy dla JW 4724 w Krakowie.

 10. Kurs pierwszej pomocy dla Oddziału Specjalnego Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Gliwicach.

 11. Kurs pierwszej pomocy dla Straży Miejskiej miasta Krakowa.

 12. Kurs pierwszej pomocy dla Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Krakowie.

 13. Kurs dla pracowników oświaty w Krakowie, Proszowicach, Kłaju, Skawinie, Bydgoszczy.

 14. Kurs dla personelu medycznego szpitali m.in. w Krakowie, Jastrzębiu Zdroju, Busku Zdroju, Katowicach.

bottom of page