top of page
  • ewak

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)

Zapraszamy na Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) w Krakowie


Koszt kursu: 600 zł

Termin: 21.09.2018 - piątek godz. 15:30.


Miejsce kursu:

Kraków, os. Złotej Jesieni 2


Kurs pozwala:

- Uzyskać cenne kwalifikacje uwzględniane i wysoko punktowane u kandydatów do służb ratunkowych i mundurowych.

- Uzyskać państwowy tytuł i uprawnienia kwalifikowanego ratownika.

- Znacząco podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników służb ratunkowych i mundurowych.

- Posiąść najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego.

- Na standaryzację wyszkolenia pracowników systemu ratownictwa oraz podmiotów go wspomagających, jak również funkcjonariuszy służb mundurowych i kandydatów do tych jednostek.

Szczegółowe cele kształcenia:

1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

2) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;

3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

4) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.


Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.


WYMAGANIA I KWALIFIKACJE

KURS Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończony otrzymaniem tytułu ratownika.

Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Kandydat jest zatrudniony w jednostkach współpracujących z systemem [ OSP, WOPR], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (poniżej) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem. Osoby zainteresowane kursem, a nie należące do wymienionych jednostek proszone są o kontakt. Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego kurs wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.


Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

Po tym okresie należy zdać ponownie egzamin (prowadzimy również nieobowiązkowe Kursy Recertyfikacyjne Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy).


Zapisy:

Ogólnopolskie Centrum Ratownictwa Komandos

tel. 506 184 432; 12 633 48 16


143 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

KURSY DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY

Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia. Terminy pierwszego spotkania: 13.02.2019 r. godz. 9:00 18.02.2019 r. godz. 9:00 25.02.2019 r. godz. 9:00 lub 16:00 4.0

コメント


bottom of page